Znaki nakazu i zakazu

Kolorystyka zastosowana w znakach nawiązuje do podstawowej palety barw marki Zielona Łódź. Głównym kolorem tablic jest PANTONE 361 C. Ze względu na użyty kolor w tle znaki nakazu i zakazu w wersji podstawowej nie posiadają powszechnie rozpoznawalnej kolorystyki: czerwień → zakaz, zieleń → nakaz, tylko podkreślony kształt nakazu i zakazu ciemniejszym kolorem: PANTONE 357 C.

1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu
Znak nakazu > podstawowa wersja kolorystyczna
1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu
Znak zakazu > podstawowa wersja kolorystyczna

Ze względu na możliwość dostosowania SIMP w Łodzi do poszczególnych poziomów komunikatów lub do innej identyfikacji wizualnej, np. marki Łódź kreuje, dopuszcza się stosowanie wersji alternatywnych.

1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu
Znak nakazu > alternatywne wersje kolorystyczne
1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu
Znak zakazu > alternatywne wersje kolorystyczne
Tablice informacyjne

Tablice informacyjne mają zastosowanie w ciągach komunikacyjnych w kluczowych miejscach parków. Są jednostronne, składają się z metalowej tablicy o podstawowych wymiarach 140 × 50 cm oraz elementów konstrukcyjnych – metalowych prętów w kolorze czarnym, matowym o średnicy 8 cm, są zwieńczone plastikową zaślepką w kolorze zielonym. Tablice w zależności od ilości informacji mogą zmieniać swoją długość, wysokość tablic jest za to stała i wynosi 50 cm. Głównym komunikatem są znaki nakazu i zakazu.

1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu

Słupki informacyjne

Słupki informacyjne stanowią skróconą komunikację wizualną. Mają na celu przekazanie odbiorcy szybkiej informacji o tym, w jakim parku się znajduje, oraz wyciąg z regulaminu parku w postaci znaków nakazu i zakazu. Słupek informacyjny jest oglądany z dystansu, dlatego informacja umieszczona jest powyżej wysokości 180 cm. Ma przekrój 20 cm i cztery strony z informacjami (zastosowane naprzemiennie).

1x1.trans - Znaki nakazu i zakazu