Znaki kierunkowe

Znaki kierunkowe zbudowane są z następujących elementów:

  • Nazwa miejsca,
  • Piktogram odwołujący się do danego miejsca,
  • Dystans (jednostka: metry),
  • Kształt tablicy (strzałka).
1x1.trans - Znaki kierunkowe
Tabliczka kierunkowa umieszczona na parkanie

Podawanie jednostek w metrach jest celowym zabiegiem, dającym odbiorcy wrażenie, że odległość jest niewielka. W niektórych znakach kierunkowych stosuje się jednostki czasu, podane w minutach, np. 10 min.

Analiza przestrzeni parków doprowadziła mnie do wniosku, że zróżnicowanie wiekowe użytkowników parków jest bardzo duże: od dzieci po osoby starsze. Pokonanie dystansu 100 m dla poszczególnych grup wiekowych będzie różne w czasie.

Park miejski jest miejscem, gdzie czas nie jest kluczowym elementem komunikacji. Osoby przychodzące do parku w większości chcą odpocząć i się zrelaksować.

1x1.trans - Znaki kierunkowe
Tabliczki kierunkowe umieszczone na słupie
Moduły kierunkowe

Modułowe znaki kierunkowe pozwalają na dowolne budowanie komunikatów w oparciu o zasady opisane poniżej. Moduły składają się z: piktogramu, dystansu i strzałki kierunkowej. Wpisane są w kwadrat oraz podzielone kolorystycznie. Stosowane są w przypadku oznaczenia wytyczonych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych bądź innych przestrzeni wewnątrz parku, np. imprez czasowych. Charakterystyczną cechą są zaokrąglone rogi.

1x1.trans - Znaki kierunkowe
Dwa zestawy łączenia informacji z piktogramem

 

1x1.trans - Znaki kierunkowe
Przykłady poziomych i pionowych zestawień znaków kierunkowych
Przykłady
1x1.trans - Znaki kierunkowe
Znaki modułowe zastosowane na słupkach betonowych

Słupek kierunkowy określa kierunek i długość szlaku spacerowego. Słupek jest dwustronny, złączony plecami, co daje możliwość dodania nazwy szlaku i jego numeracji. Zamieszczone kody QR na tabliczkach umożliwiają przekierowanie do konkretnej strony internetowej, np. do mapy z dokładną trasą ścieżki turystycznej, informacji  turystycznej czy wiadomości historycznej o danym miejscu.

1x1.trans - Znaki kierunkowe