Zielona Łódź

Zielona Łódź jest marką stworzoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na potrzeby promocji terenów zielonych w mieście. Zieleń miejska jest ważnym punktem w strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Obecnie tereny zielone w Łodzi są główną przestrzenią wypoczynkową i zajmują ponad 18% powierzchni miasta. Dowiedz się więcej o łódzkich parkach > Więcej…