Zielona Stolica Europy?

Czy Łódź może stać się w przyszłości zieloną stolicą Europy? Przyglądając się miastom, które w ostatnich latach uzyskały miano Zielonej Stolicy Europy można wyciągnąć szereg wniosków, a najważniejszym jest, że inwestycja w tereny zielone się po prostu opłaca. To nie tylko kwestia estetyki, ale realnych korzyści wynikających przede wszystkim z redukcji zanieczyszczeń czy obniżenia temperatury w upalne dni.

Zielona Stolica Europy to nagroda przyznawana corocznie przez Komisję Europejską miastu wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Została zainicjowana 22 maja 2008 roku, a pierwszą nagrodę zdobył Sztokholm w 2010 roku.

Zrównoważony rozwój miast to temat wielu konferencji na świecie. W Polsce aktualnie numerem jeden w mediach jest smog i fatalna jakość powietrza. Czy nie warto patrzeć długofalowo i zamiast masowo sprzedawać ludziom filtry powietrza i detektory smogu to zmieniać strukturę miast poprzez inwestycje w tereny zielone, budowę woonerf’ów, ścieżek rowerowych, ograniczanie ruchu samochodów na rzecz rozwoju komunikacji miejskiej przyjaznej środowisku?

W przypadku Łodzi, która stopniowo odradza się poprzez rewitalizację, inwestycja w tereny zielone to dobry kierunek. Miasto posiada ogromny potencjał, ponad 30 parków i jeden z największych kompleksów leśnych w Europie jakim są Łagiewniki. Warto odwiedzić miasta, które otrzymały status Zielonej Stolicy Europy oraz zapoznać się z ich historią. Sztokholm jako pierwszy otrzymał takie wyróżnienie (2010), natomiast w kolejnych latach: Hamburg (2011), Victoria (2012), Nantes (2013), Kopenhaga (2014), Bristol (2015), Lublana (2016),a w ubiegłym roku Essen (2017).

Łódź się zmienia. Tereny poprzemysłowe stały się atrakcyjnymi przestrzeniami dla inwestorów, gdzie w ostatnich latach masowo wkroczyły usługi. Industrialny charakter to duża wartość, a w połączeniu z parkami kieszonkowymi, nasadzeniami nowych drzew oraz zmianami ulic w woonerf’y damy pierwszeństwo ludziom, którzy wrócą do centrum. W tym roku miasto Nijmegen w Holandii otrzymało status Zielonej stolicy Europy. Czy Łódź może być następna?

2018 rok – Nijmegen (Holandia)

Źródło: WikipediaEuropean Green Capital Award, Winning Cities,