Projekt Zielona Łódź

Projekt pt. „Zielona Łódź. System informacji wizualnej miejskich parków w Łodzi” powstał w ramach pracy doktorskiej mgr Przemysława Hajka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 2015-2017. Promotorem pracy jest dr. hab Piotr Karczewski, prof. ASP, dziekan wydziału Grafiki i Malarstwa.

Idea zaprojektowania spójnej identyfikacji graficznej zielonej przestrzeni w Łodzi, zrodziła się po wieloletnich obserwacjach łódzkich parków, wydarzeń organizowanych przez Zieloną Łódź oraz dokumentacji fotograficznej elementów istniejącej informacji wizualnej wykonanej przez autora.

Jako projektant zastanawiałem się, jak mogę poprawić jakość terenów zielonych w Łodzi, których jestem bezpośrednim użytkownikiem. Zgromadzony materiał fotograficzny był pierwszym krokiem do analizy oraz podjęcia się tematu poprawy komunikacji w łódzkich parkach.

1x1.trans - Projekt Zielona Łódź
Podczas pracy projektowej

W skład projektu wychodzi m.in. nowy system tablic informacyjnych i kierunkowych, pylonów, zestaw piktogramów oraz wzoru mapy parków. Uwzględniony został także spójny wizerunek jednostki zarządzającej niniejszą komunikacją tj. Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, który komunikuje się pod szyldem marki Zielona Łódź oraz kampania promocyjna Zielonej Łodzi mająca na celu promocję parków i zachęcanie mieszkańców do spędzania w nich wolnego czasu.

Ze względu na rozległość zagadnienia – ujednolicenia informacji zielonej przestrzeni w Łodzi, autor skupił się na przykładzie jednego parku, tj. Parku im. Józefa Piłsudskiego, zwanym parkiem Na Zdrowiu. Zaprojektowana komunikacja stanowi zespół zasad (brandbook), który można wdrożyć we wszystkich parkach w Łodzi oraz terenach zielonych będących pod opieką Zarządu Zieleni.

Zwróciłem uwagę na Zieloną Łódź, ze względu na brak wielu podstawowych informacji wizualnych w łódzkich parkach takich jak znaków kierunkowych czy nawigacji oraz ogromny potencjał zielonych przestrzeni miasta. W ostatnich latach łódzka przestrzeń publiczna zmienia się dynamicznie, dlatego pomyślałem, że nowa jakość komunikacji wizualnej przyniesie wymierne korzyści w czasach starania się o EXPO, rewitalizacji centrum miasta oraz wielu inwestycjach związanych z terenami zielonymi.

1x1.trans - Projekt Zielona Łódź
Park “Na Zdrowiu”, 2017 rok