System informacji wizualnej

Aktualny system informacji wizualnej w łódzkich parkach to jeden rodzaj tablic, składających się z nazwy parku, znaku graficznego (znak drzewa – występujący tylko na tablicach) i regulaminu. Całość komunikatu osadzona jest na konstrukcji metalowej w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. Jednoelementowa, pogrubiona typografia z rodziny kroju pisma Pump (nazwa parku) ułożona jest centralnie na prostokątnej tablicy i stanowi główny komunikat. Tablice umieszczone są modułowo jedna nad drugą, z dodatkowymi informacjami, takimi jak godziny otwarcia parku lub informacją o wpisie do rejestru zabytków. Kolorystyka tablic jest niejednolita oraz w przeważającej większości wyblakła od słońca i zniszczona przez warunki atmosferyczne (rdza).

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

System informacji nie zawiera tablic kierunkowych, nawigacji (mapa) oraz oznaczenia ważnych miejsc, np. zoo, aquapark, pomnik przyrody czy dojście do dworca. Tablice informacyjne znajdują się tylko przy głównych wejściach do parków – wewnątrz parki nie są skomunikowane. Przy większych przestrzeniach (m.in. park Na Zdrowiu – 172 ha) może to komplikować orientację oraz oszacowanie, ile czasu potrzeba na dojście do celu – szczególnie dla osób starszych oraz takich, które znajdują się w tej przestrzeni po raz pierwszy. Przykład:

W parku Na Zdrowiu są dwa stadiony piłkarskie, które nie są zaznaczone w komunikacji (jeden miejski – dawny „ŁKS”, drugi – treningowy klubu piłkarskiego „Energetyk”). Ten, kto chce dotrzeć do stadionu, musi dokładnie wiedzieć, do którego z nich zmierza i w której części parku ma zaparkować auto, żeby miał jak najkrótszą drogę. Odległość między nimi to 1,5 km.

System informacji nie uwzględnia także lokalizacji atrakcji w danym parku, historii danego miejsca czy odległości do kluczowych miejsc, np. przystanek, toaleta, parking. W kilku miejscach odnajdziemy elementy łódzkiego SIM, który nie łączy się  z aktualną komunikacją wizualną.

1x1.trans - System informacji wizualnej

Każde kolejne inwestycje w parku, np. nowy plac zabaw, są realizowane według nowych zasad wizualnych. Często pojawiają się tablice o finansowaniu danego przedsięwzięcia, doklejone do istniejących tablic informacyjnych. Kluczowe atrakcje (zoo, ogród botaniczny) posiadają odrębne informacje (znaki, tablice informacyjne), które nie są integralną częścią komunikacji zielonej przestrzeni.

1x1.trans - System informacji wizualnej

Istnieje również kilka znaków informacyjnych dotyczących rezerwatu „Polesie Konstantynowskie”, informacji o ścieżkach turystycznych regionu czy szlakach konnych i narciarskich, stanowiących odrębne komunikaty, niezwiązane wizualnie z parkiem. Każda oznaczona jednostka w łódzkiej zielonej przestrzeni to odrębny komunikat wizualny niepołączony graficznie i merytorycznie z pozostałymi.

1x1.trans - System informacji wizualnej

W niektórych łódzkich parkach pozostały formy przestrzenne będące informacjami o wejściu do parku. Nieduże, wykonane z betonu zintegrowały się subtelnie z zieloną przestrzenią. To jedyne pozostałości komunikacji wizualnej, które dzięki swojej formie zasługują na uwagę. Dbając o dziedzictwo historyczne miasta, powinny zostać odrestaurowane i zachowane w każdym parku. Niestety w wielu przypadkach zostały zniszczone, zastąpione „współczesną” komunikacją lub brutalnie zasłonięte obecnie obowiązującymi tablicami informacyjnymi.

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

Znaki osadzone są na metalowej konstrukcji, która prawie w każdym łódzkim parku jest inna: zaokrąglona, ukośna, kwadratowa, z daszkiem metalowym, umieszczona na podmurówce lub bezpośrednio w ziemi. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na różnorodną wysokość tablic: od 1,5 m od ziemi do ponad 3 m.

1x1.trans - System informacji wizualnej

Kolejnym aspektem, któremu warto poświęcić uwagę, jest nazewnictwo parków. W większości są to nazwy pochodzące od imienia i nazwiska osób zasłużonych dla Polski, m.in. Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Nie ma nic w tym dziwnego, niemniej jednak pytając mieszkańców o drogę np. do parku Józefa Piłsudskiego, 3/4 osób nie potrafiło wskazać, jaki to park.

Potoczne nazwy, takie jak: park Na Zdrowiu czy park Julianowski, Staromiejski są komunikatami zrozumiałymi dla mieszkańców. To wniosek, który należałoby rozpatrzyć w szerszym aspekcie (hierarchia ważności) i całej komunikacji Zielonej Łodzi.

Niektóre parki znajdują są pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR), jak park Na Młynku, który ma własny system wizualny, odrębny od obowiązującego w pozostałych parkach. Inne podmioty, takie jak: PTTK czy Urząd Marszałkowski, również posiadają w obrębie łódzkich parków swoje tablice informacyjne dotyczące szlaków konnych czy rowerowych. Natomiast zielone przestrzenie o innym statusie prawnym, np. zieleńce czy skwery są oznakowane tym samym systemem wizualnym (SIMP) co parki zarządzane przez Zieleń Miejską.

1x1.trans - System informacji wizualnej

Nowe znaki informacyjne umieszczane przez Zarząd Zieleni Miejskiej często nawiązują do stylistyki Zielonej Łodzi. W większości przypadków są to tablice z podobną kolorystyką, o zbliżonym kształcie oraz wykonane z tych samych materiałów. Istnieje jednak rozbieżność w systemie komunikacji, m.in. w kroju pisma, konsekwencji stosowanej informacji czy rozmiarze tablic informacyjnych.

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej

1x1.trans - System informacji wizualnej