Stan obecny

Aktualny system informacji wizualnej w łódzkich parkach to jeden rodzaj tablic, składających się z nazwy parku, znaku graficznego i regulaminu. Różnorodność stosowanych komunikatów i materiałów to cechy wyróżniające obecny stan komunikacji wizualnej w zielonej przestrzeni miasta. Dowiedz się więcej o aktualnym SIMP > Więcej…