Recenzje

prof. Michał Stefanowski
Kierownik Katedry Projektowania

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Wzornictwa
ul. Myśliwiecka 8
00–459 Warszawa

1x1.trans - Recenzje

Recenzja prof. Michał Stefanowski

_ _ _

prof. Pavel Noga

Tomas Bata University in Zlin
The Faculty of Multimedia Communications
nam. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlin, Czech Republic

1x1.trans - Recenzje

Recenzja dr. hab Pavel Noga