Pylony informacyjne

Pylon informacyjny umieszczany jest w lokalizacji, w której chcemy poinformować odbiorcę np. o historii danego miejsca oraz który identyfikuje np. wejście do ogrodu botanicznego, na plac zabaw lub w inne ważne miejsce w parku. Składa się z trzech modułów:

  • Nazwa miejsca,
  • Informacje  tekstowe,
  • Piktogramy / informacje wizualne.

Pylon ma dwie strony, połączone plecami. Istnieją dwie możliwości aranżacji językowej:

  • Polsko-polski,
  • Polsko-angielski.

Każdy tekst ma możliwość przekierowania użytkownika na stronę informacyjną za pomocą kodu QR. Moduł informacyjny stanowi element wymienny. Istnieje kilka możliwości montażu:

  • Moduł z nadrukowanymi informacjami,
  • Moduł multimedialny z głośnikiem,
  • Ekran dotykowy.
1x1.trans - Pylony informacyjne
Pylony informacyjne wersja PL i ENG
1x1.trans - Pylony informacyjne
Pylony informacyjne / przekrój

 

Angielska wersja zbudowana jest analogicznie do wersji polskiej, która zamieszczana jest z tyłu panelu. Pierwszeństwo komunikacji (front) ma zawsze wersja polska.

Pylon ma możliwość zamontowania modułu multimedialnego dla osób niewidomych lub słabowidzących. Po naciśnięciu przycisku lektor czyta kilkuminutowy tekst o danym miejscu.

 

1x1.trans - Pylony informacyjne
Moduły multimedialne

Ekran dotykowy pozwala na prezentację dowolnej treści statycznej (tekst, zdjęcia) i ruchomej (film, animacja). Istnieje również możliwość zmiany treści oraz zarządzania nią zdalnie, poprzez wbudowany moduł GSM.

1x1.trans - Pylony informacyjne
Pylon informacyjny z wbudowanym ekranem dotykowym

Centrum zarządzania informacją w parkach to jednostka mająca wpływ na to jakie informacje i gdzie są wyświetlane. Ekran dzięki wbudowanej kamerze ma możliwość monitoringu otoczenia, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa. System można rozbudować o komunikację z odpowiednimi służbami: policja, straż itd.

 

Aplikacja multimedialna

Aplikacja multimedialna ma za zadanie w przejrzysty i intuicyjny sposób przekazać informacje o historii danego miejsca, liczbie atrakcji czy lokalizacji. Elementy przedstawione na ekranie są stosunkowo duże, czytelne dla osób starszych, a trzystopniowe menu pozwala na konstruowanie rozbudowanych informacji.

1x1.trans - Pylony informacyjne
Aplikacja multimedialna (Ekran dotykowy)

 

Przykłady

1x1.trans - Pylony informacyjne

1x1.trans - Pylony informacyjne

Zróżnicowanie informacji

Ten sam komunikat może być podany w kilku wariantach, w zależności od miejsca docelowego, zawartych informacji i możliwości montażu. W wielu przypadkach SIMP wymaga podania informacji nie tylko w formie skróconej, jak piktogramy, ale także w rozbudowanej wersji tekstowej (regulamin). Różnorodność miejsc i możliwości technicznych wymagają elastycznego podejścia do komponowania tych samych informacji w oparciu  o zaprojektowaną komunikację.

1x1.trans - Pylony informacyjne

1x1.trans - Pylony informacyjne