Powołanie Ogrodnika miejskiego

W związku z przygotowaniami do organizacji Expo Horticultural w 2024 roku, Urząd Miasta Łodzi utworzył w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej nową funkcję Ogrodnika miejskiego. W drodze konkursu na to stanowisko wyłoniono panią Beatę Jędrusiak, zastępcę dotychczasowego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Ogrodnik Miejski będzie zajmował się rozwojem, projektowaniem, nadzorowaniem, utrzymaniem i określaniem standardów zieleni w przestrzeni publicznej. Będą go wspierać specjaliści z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami Robert Kolczyński powiedział, że poza nadzorem nad całością spraw zieleni w mieście, zadaniem Ogrodnika Miasta i jego zespołu będą m.in. przygotowanie wytycznych do projektowania zieleni, standardów jej utrzymania czy opracowanie strategii rozwoju zieleni w Łodzi. Zespół będzie także pracował przy tworzeniu studium wykonalności tzw. Zielonego Expo, które Łódź zorganizuje w 2024 roku.

1x1.trans - Powołanie Ogrodnika miejskiego

Źródło: URZĄD MIASTA ŁODZi, TV TOYA, Radio Łódź, ONET.