Piktogramy

Piktogramy mają za zadanie w wizualny sposób przekazać daną treść – zastępują słowo pisane elementem graficznym. Forma jest ikonograficzna; polega na tym, aby element wizualny oddawał daną treść w sposób zrozumiały i kompleksowy dla odbiorcy.

Zestaw piktogramów dla Zielonej Łodzi został zaprojektowany w oparciu o tę samą zasadę, która została zastosowana przy konstrukcji znaku graficznego, tj. wielkość kropki litery „i” wyznacza grubość linii, zarówno w typografii, jak i w godle znaku graficznego. Poprzez przesunięcie kropka zostawia ślad w postaci wizerunku znaku graficznego.

Niniejsza reguła pozwala na dostosowanie informacji wizualnych do danej sytuacji. W trakcie pracy nad projektem zostało zaprojektowanych ponad 50 podstawowych komunikatów mających zastosowanie w znakach nakazu i zakazu, tablicach informacyjnych i kierunkowych, odwołujących się m.in. do charakterystycznych miejsc oraz rozmaitych aktywności w parku.

1x1.trans - Piktogramy

Piktogramy Zielonej Łodzi zostały zbudowane na modułowej siatce (grid o przekątnych 90° i 45°). Jednakowa grubość linii, zaokrąglone zakończenia oraz analogiczne proporcje poszczególnych elementów składowych to podstawowe cechy odwołujące się do jednolitej stylistyki, tj. płaskiej, pozbawionej perspektywy. Całość jest harmonijna i pozwala na wpisanie w okrąg, o tej samej grubości linii co desygnat, przy zachowaniu tożsamości graficznej całej komunikacji wizualnej.

1x1.trans - Piktogramy

Grid pozwala postrzegać piktogramy jako zorganizowany system komunikacji. Niniejsza struktura porządkuje informacje i wyznacza kluczowe punkty w sposobie wykreślania znaków. System jest otwarty, a zaprojektowane piktogramy odwołują się do powszechnych wyobrażeń danych elementów wizualnych, takich jak: miejsca (toaleta, pomnik, plac zabaw, boisko itd.) oraz aktywność (bieganie, chodzenie, jazda rowerem, jazda na rolkach, jazda na nartach itd.).

1x1.trans - Piktogramy

Zezwala się na kadrowanie piktogramów jako elementów szerszej komunikacji wizualnej używanej w znakach informacyjnych bądź kierunkowych. Kadrowanie nie powinno jednak zakłócać czytelności piktogramu.

1x1.trans - Piktogramy

Budowa komunikatów

Piktogramy mogą występować zarówno z typografią, jak i bez. W przypadku znaków nakazu i zakazu piktogramy są wpisane w okrąg. Dopuszcza się użycie samych piktogramów w kontrze, bez typografii (zastosowanie → nawigacja, mapy itp.).

1x1.trans - Piktogramy

Zastosowana typografia w znakach jest elementem zmiennym. Podstawowa wersja znaku posiada nazwę, w której użyte słowa: „zakaz” lub „nakaz” podkreślają dany komunikat. Dopuszcza się użycie maksymalnie 2 wierszy, przy 2 pt interlinii.

Przy budowaniu komunikatów wizualnych powinniśmy kierować się zasadą: „minimum słów, maksimum znaczenia”.

Dopuszcza się skalowanie typografii w stosunku do znaku graficznego, przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Zmniejszanie napisu nie powinno zakłócać jego czytelności.

1x1.trans - Piktogramy