Park Na Zdrowiu

Park im. Józefa Piłsudskiego (dawniej Park Ludowy), obecnie zwany parkiem Na Zdrowiu, jest największym łódzkim parkiem o łącznej powierzchni ok. 172 ha. Pierwsze zachowane plany dotyczące utworzenia parku pochodzą z 1904 roku. Obszar rekreacyjny powstał na terenach dawnych lasów miejskich w latach 20. XX wieku. Mieści się w zachodniej części miasta pomiędzy ulicami: Srebrzyńską, Krakowską, Krzemieniecką oraz al. Unii Lubelskiej. Koncepcja zagospodarowania to projekt E. Ciszkiewicza z elementami planu braci Zajkowskich. Ostateczną wersję planu parku ustalił w 1931 roku Stefan Rogowicz – dyrektor Plantacji Miejskich.

1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Plan Parku Ludowego im. marszałka J. Piłsudskiego wg. projektu S. Rogowicza, 1930 rok, Zbiór kartograficzny APŁ, sygn. 642

Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił dokończenie zaplanowanej realizacji. Obecny kształt parku oparty jest na półkolu, którego środkową część przecina ul. Konstantynowska. Park wpisany jest do rejestru zabytków i rośnie w nim ponad 300 tys. drzew. Jest jednym z najbardziej popularnych terenów rekreacyjnych, w którym mieści się m.in. ogród zoologiczny, ogród botaniczny, rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”, stadion miejski, hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena, aquapark Fala, amfiteatr, strzelnica, ogródek jordanowski.

1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Wejście do zoo
1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Pomnik Czynu Rewolucyjnego

W latach 70. XX wieku postawiono tu Pomnik Czynu Rewolucyjnego, ku czci poległych w walkach i straconych rewolucjonistów w latach 1905–1907. W środkowej części parku znajduje się kilka połączonych ze sobą stawów. Akweny wodne występują także w zoo oraz ogrodzie botanicznym. Przez park przepływa jedna z niewielkich rzek w Łodzi – Łódka. Do 2016 roku w bliskim sąsiedztwie zoo działał lunapark – jedna z głównych atrakcji parku. W wyniku głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2016 roku na miejscu dawnego lunaparku powstał największy teren rekreacyjny w mieście, zawierający liczne atrakcje dla dzieci (obecnie w trakcie realizacji.)

1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Strefa rekreacji w miejscu dawnego lunaparku
1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Ścieżka dla biegaczy
1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Stawy w centralnej cześci parku
1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Ogród jordanowski
1x1.trans - Park Na Zdrowiu
Amfiteatr

_ _ _

Źródła
  1. Parki Łodzi, pod red. J. Mowszowicza, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962.
  2. Lajdenfrost Adam, Ogrody na Zdrowiu, Archiwum Państwowe w Łodzi, 2013.
  3. Ośrodek działań ekologicznych „Źródła”.
  4. Parki i zieleńce, Urząd Miasta Łodzi.
  5. Park Na Zdrowiu, Wikipedia.