Nowy znak graficzny

Idea

Koncepcja znaku graficznego nawiązuje do wizerunku drzewa – głównego elementu wizualnego występującego w zielonej przestrzeni miejskiej. Przenikające się linie tworzą formę, której źródła możemy odnaleźć w znaku nieskończoności (∞) oraz w nawiązaniu do organicznych kształtów zastosowanych m.in. w cyklu Powidoki Władysława Strzemińskiego. Geneza powstania znaku wywodzi się z poszukiwań analogicznej formy, jaką stosował Władysław Strzemiński w swojej twórczości. Analiza doprowadziła mnie do wniosku, że połączenie wizualne elementu roślinnego (kształt drzewa) oraz sposób jego graficznego przedstawienia (nawiązanie do organicznych kształtów, jakie wykorzystywał twórca łódzkiej awangardy) są dobrą symbiozą – nie tylko graficzną, ale także merytoryczną – która w ciekawy sposób oddaje klimat „łódzkich parków”.

1x1.trans - Nowy znak graficzny

Drzewo w historii świata posiadało wiele znaczeń. Rośliny stanowiły główne źródło pożywienia dla ludzi oraz utożsamiano z nimi nadprzyrodzone moce. Dla ludów starożytnych przebywanie blisko drzewa było przeżyciem duchowym, przybliżało do określonego bóstwa. W czasach biblijnych (Drzewo Życia) symbolizowało życie wieczne – zwycięstwo życia nad śmiercią. Motyw drzewa występował w licznych religiach i w zależności od gatunku, kultury i danej epoki posiadał różne znaczenie np.: dąb – w kulturze zachodu łączony był m.in. z dostojeństwem i trwałością, bambus – w tradycji chińskiej symbolizował długowieczność i szczęście, a figowiec (drzewo obfitości) – m.in. w  Indiach czy Egipcie oznaczał płodność. W przeważającej większości symbol drzewa miał i nadal ma pozytywny wydźwięk: znaczenie daru od Boga, łaski, ciągłości życia, wzrostu, odradzania się, energii czy miłości. Znaczeń drzewa jest wiele, a kontekst, w jakim się go stosuje jest z perspektywy odbiorcy bardzo istotny.

W przypadku projektu Zielona Łódź posłużenie się wizerunkiem drzewa ma zastosowanie znakowe (wizualne). Kształt drzewa, jego struktura, podział na koronę, liście, korzeń odpowiada na zapotrzebowanie odbiorcy niniejszego zagadnienia projektowego. Znak to przede wszystkim:

(…) to, co ma poinformować o czymś przez wywołanie określonych skojarzeń (odruchów warunkowych)
„Słownik języka polskiego”, PWN

1x1.trans - Nowy znak graficzny

W niniejszym przypadku znak drzewa został uproszczony do określonego kształtu w celu zachowania jednego interpretantu: drzewo = roślinność. Projekt Zielona Łódź identyfikuje szeroko rozumianą przestrzeń zieloną w Łodzi, w obręb której wchodzi wiele gatunków roślinności, nie tylko drzew. Drzewo jako jeden z głównych elementów krajobrazu łódzkich parków został zaadoptowany do „łódzkiego drzewa”, któremu nadałem wizualne cechy odwołujące się do twórczości Władysława Strzemińskiego, twórcy łódzkiej awangardy. Znak graficzny zbudowany jest z godła znaku i typografii, w którym zawarte są następujące elementy wizualne:

  • Roślinność – park – drzewo
  • Twórczość – awangarda – Władysław Strzemiński – Łódź

 

Podstawowa wersja

Podstawowa wersja znaku składa się z godła znaku graficznego, tj. formy nawiązującej do wizerunku drzewa, powstałej z dwóch przenikających się linii o jednakowej grubości, oraz typografii – nazwy Zielona Łódź. Zastosowanie dwóch odcieni zielonego koloru z jednej gamy podkreśla iluzoryczną formę znaku.

1x1.trans - Nowy znak graficzny

 

Konstrukcja

 Proporcje znaku graficznego zostały oparte na siatce powstałej ze złotego podziału, gdzie stosunek odcinka boku dłuższego (A) do długości krótszego (B) jest taki sam jak całego odcinka do części dłuższej. W wyniku multiplikacji siatki powstał grid, który posłużył do opracowania stosunku typografii do godła znaku graficznego, wielkości poszczególnych elementów i odległości między nimi.

 

1x1.trans - Nowy znak graficzny
Grid
1x1.trans - Nowy znak graficzny
Pole graniczne oraz proporcje typografii do godła znaku

Wielkość kropki litery „i” wyznacza grubość linii, zarówno w typografii, jak i w godle znaku graficznego. Poprzez przesunięcie kropka „zostawia ślad” w postaci wizerunku znaku graficznego. Konstrukcja oparta jest na jednym module i pozwala na przejrzystą adaptację znaku graficznego w zróżnicowanych przestrzeniach.

1x1.trans - Nowy znak graficzny
Konstrukcja znaku graficznego

 

Pole ochronne

Pole ochronne znaku to przestrzeń wokół logo, która nie może zostać naruszona. Wielkość pola znaku równa jest wysokości litery „Z”. Pole ochronne jest integralną częścią znaku i ma za zadanie zachowanie czytelności znaku graficznego na wszelkich materiałach, na których będzie stosowany.

1x1.trans - Nowy znak graficzny
Pole ochronne znaku graficznego

 

Kolorystyka

Zastosowana kolorystyka ogranicza się do dwóch podstawowych odcieni zieleni, które tworzą komunikację marki Zielona Łódź, oraz dopełniającej czerni.

1x1.trans - Nowy znak graficzny

1x1.trans - Nowy znak graficzny

 

Warianty

W szczególnych przypadkach (np. banery) zezwala się na stosowanie wersji poziomej i pionowej z zachowaniem poniższych proporcji godła znaku do typografii. Proporcje zostały wykreślone na podstawie złotego podziału.

1x1.trans - Nowy znak graficzny
Znak graficzny w poziomej wersji, po korekcie optycznej
1x1.trans - Nowy znak graficzny
Znak graficzny w pionowej wersji, po korekcie optycznej

Dopuszcza się oddzielenie godła znaku jako autonomicznej ikony występującej niezależnie od nazwy Zielona Łódź. Zastosowanie: aplikacje mobilne, Internet, media społecznościowe lub inne posługujące się skrótem, ikoną.

1x1.trans - Nowy znak graficzny

Niedopuszczalne użycie

Jakiekolwiek ingerencje, modyfikacje znaku graficznego są niedozwolone, tj. zmiana kompozycji, proporcji godła do typografii, kolorystyki, grubości linii bądź wprowadzenie innych elementów zaburzających poprawny odbiór znaku graficznego.

1x1.trans - Nowy znak graficzny