O marce

Zielona Łódź jest marką stworzoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na potrzeby promocji terenów zielonych w mieście. Główne aktywności to organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w parkach i prowadzenie informacyjnej strony www. Przyglądając się bliżej potencjałowi marki, można wymienić jeszcze kilka inicjatyw wokół których tworzy się aktywna społeczność:

 • Promocja terenów zielonych
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Edukacja
 • Rozbudowa i poprawa infrastruktury w parkach
1x1.trans - O marce
Aktualna identyfikacja wizualna marki Zielona Łódź

Istniejący system identyfikacji wizualnej składa się z następujących elementów:

 • Znaku graficznego będącego nawiązaniem do kształtu liścia poprzez połączenie ogólnego planu miasta Łodzi z łodygą oraz napisem „Zielona Łódź”, z akcentem na słowo „Łódź” (zastosowana jednoelementowa typografia typu Condensed);
 • Kolorystyki ciemnozielonej, występującej w większości stosowanych materiałów promocyjnych;
 • Komunikacji graficznej w „stylistyce komiksowej”, występującej m.in. w banerach, flagach, ulotkach.

Warto zwrócić uwagę, że jednostka zarządzająca marką: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi posiada odrębną identyfikację wizualną, którą także stosuje w materiałach informacyjnych i promocyjnych pod jednym szyldem: Zielona Łódź. Stylistyka i kolorystyka odbiega od komunikacji marki Zielonej Łodzi.

1x1.trans - O marce
Zestawienie znaków graficznych występujących w materiałach promocyjnych i znakach informacyjnych Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, 2017 rok

Wiele komunikatów wychodzących z ww. jednostki jest „zaprojektowanych” w różnej stylistyce, o odrębnej warstwie komunikacyjnej i emocjonalnej, a obie identyfikacje stosowane są wymiennie lub jednocześnie. Każda jednostka w Łodzi (Zarząd Zieleni Łódzkiej, zoo, ogród botaniczny, nadleśnictwo itd.) posługuje się odrębną komunikacją graficzną. Zielona Łódź jest marką, która powinna zrzeszać ww. instytucje pod szyldem m.in. promocji terenów zielonych, a każda organizacja posługująca się marką Zielona Łódź powinna wiedzieć, jak to robić, czyli posiadać zestaw zasad stosowania komunikacji wizualnej (brandbook).

1x1.trans - O marce
Szyld w Parku Na Zdrowiu

W przestrzeni parku znajduje się także komunikacja wizualna dotycząca przedsiębiorstwa Zieleń Miejska – Południe Sp. z o.o., która także odbiega od tego, czym Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi się aktualnie posługuje. Niniejsza identyfikacja zbudowana jest z geometrycznych elementów nawiązujących do wizerunku drzew wraz z wpisanym w nie graficznym przedstawieniem liścia oraz wpisaną w nie typografią.

Głównym kanałem komunikacji z mieszkańcami jest strona internetowa mieszcząca się pod adresem: www.zielonalodz.info (do 2017) i profil na Facebooku. Stanowią one najważniejszy kanał informacyjny i edukacyjny. Strona podzielona jest na sześć głównych działów: edukację, informację, dział dla najmłodszych, aktualne i minione wydarzenia oraz funkcję wyszukania danego parku. W dobie jasno określonych ról, jakie są przypisane danym jednostkom i tego, jakimi sposobami powinny komunikować się z odbiorcami, odnosi się wrażenie, że zarówno „stylistyka komiksowa”, jak i podział informacji wymaga zaawansowanej pracy projektowej i pozbycia się chaosu wizualnego na stronie. Ciekawym zjawiskiem jest liczba różnych stron internetowych organizacji powielających te same lub podobne informacje. Nawet jeśli jednostki nie są ze sobą prawnie powiązane, to w powszechnej komunikacji stanowią jedność dla odbiorcy. Internetowy kanał komunikacji powinien posiadać jeden layout pod szyldem Zielona Łódź i jednoczyć wszystkie instytucje związane z tematem parków, zieleni i ochrony środowiska, gdzie użytkownik może łatwo dotrzeć do danych informacji. Możemy wymienić kilka podstawowych stron internetowych, takich jak:

 • www.zzm.lodz.pl
 • www.botaniczny.lodz.pl
 • www.zoo.lodz.pl
 • www.toklodz.org.pl
 • www.parki.org.pl

które mogłyby występować pod marką Zielona Łódź i posiadać swoje miejsce (www.zielonalodz.info/nazwa), np. /zarzad/botanik/zoo/tok/zrodla. Powyższe kwestie dotyczą sposobu zarządzania informacją w obrębie marki Zielona Łódź i pozostają w gestii Urzędu Miasta, który jest bezpośrednim nadzorcą tych działań.

1x1.trans - O marce
Komunikacja wizualna Zielonej Łodzi

Identyfikacja graficzna jest podkreśleniem wizualnym atutów marki. Dobrze zaprojektowany system współgra z rzeczywistością, pozwala łatwo dotrzeć do potrzebnych informacji oraz utrwala swoją obecność poprzez konsekwentne i świadome stosowanie. W przypadku Zielonej Łodzi mamy do czynienia z rozwarstwieniem komunikacji zarówno od strony merytorycznej, jak i wizualnej. Wiele elementów graficznych nie pasuje do siebie. Przyglądając się sposobowi zarządzania komunikacją, i jej stosowaniu, można zauważyć podział informacyjny poszczególnych instytucji oraz brak wspierania się poprzez wypracowane kanały.

Tereny zielone w Łodzi potrzebują wdrożenia nowego systemu komunikacji wizualnej. Koncepcja marki Zielonej Łodzi jest słuszną decyzją Urzędu Miasta Łodzi, a jej rozwój i uporządkowanie – naturalnym następstwem po kilku latach doświadczeń od wprowadzenia jej do świadomości mieszkańców.

1x1.trans - O marce
Przykładowe materiały promocyjne dystrybuowane przez Zieloną Łódź podczas eventu w ogrodzie botanicznym, 2016 rok