Lokalizacja

Lokalizacja w danej przestrzeni jest jednym z podstawowych komunikatów systemów informacji miejskich. Są to zaprojektowane mapy bądź wizualne fragmenty przestrzeni w celu przybliżenia użytkownikowi, gdzie aktualnie się znajduje. Projekt mapy dla SIMP w Łodzi został zaprojektowany w skali 1:5000 [1 cm na mapie odpowiada 50 m w rzeczywistości]. Projekt skupia się na stylistyce nawiązującej do identyfikacji Zielonej Łodzi oraz czytelności przekazu. Zostały wyodrębnione następujące grupy komunikatów:

  • Oznaczenia głównych (charakterystycznych) obiektów w parku.
  • Oznaczenia kluczowych miejsc w parku od toalety, placu zabaw po obiekty typu restauracja czy wypożyczalnia rowerów.
  • Oznaczenia przystanków dla komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje).
  • Znaki drogowe, np. parking.
  • Informacja, w którym miejscu aktualnie znajduje się użytkownik.

Dystans podany jest w metrach oraz zaznaczony jest średni czas przejścia z miejsca, w którym aktualnie znajduje się użytkownik do wyznaczonego punktu na mapie. Ze względu na rozmiar mapy i jego skalę, zaznaczony odcinek nie powinien przekraczać 10-minutowego spaceru.

1x1.trans - Lokalizacja
Znaki i piktogramy zastosowane w projekcie mapy parku

 

1x1.trans - Lokalizacja
Fragment zaprojektowanej mapy dla parku Na Zdrowiu
WejściE do parku (PYLON)
1x1.trans - Lokalizacja
Oznaczenie wejścia do parku
WejściE do parku (Tablice)

W miejscach, w których nie ma możliwości technicznych bądź prawnych postawienia pylonu, można zastosować tablice. Tablice z mapą mogą występować zarówno przy wejściach do parku, jak i – w szczególnych przypadkach, np. duża odległość pomiędzy wejściami – wewnątrz parku. Montowane są na ogrodzeniu bądź przytwierdzane do stałych elementów będących częścią parku, np. przyległych murach czy budynkach.

1x1.trans - Lokalizacja

Tablice dają możliwość komponowania komunikatów w zależności od dostępnego miejsca na ogrodzeniu oraz długości poszczególnych nazw. Mogą być poziome, pionowe bądź kwadratowe. Rodzaj informacji wszędzie powinien być taki sam – z podziałem na: nazwę parku, znaki nakazu i zakazu, informację o wpisie do rejestru zabytków (jeśli występuje), informację o jednostce prawnej zarządzającej daną przestrzenią  oraz mapę. Podział uzależniony jest od ilości informacji o danym parku i możliwości montażu tablicy w konkretnym  miejscu. Tablice można:

  • skalować,
  • zmieniać format (np. poziom, pion),
  • zmieniać proporcje wielkości napisu (np. nazwa parku) do reszty informacji,
  • zmieniać proporcje wielkości mapy do reszty informacji.

1x1.trans - Lokalizacja