Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”

1x1.trans - Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”

Na początku grudnia 2019 roku Urząd Miasta Łodzi ogłosił nabór do Łódzkiego Panelu Obywatelskiego pt. „Zieleń w mieście”. Celem panelu jest zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie terenów zielonych w Łodzi. Otwarta formuła pozwala na dotarcie do różnych grup mieszkańców, którzy mogą wypowiedzieć się na poszczególne tematy zaproponowane przez Urząd Miasta. Każdy kto spełni wymagania określone przez organizatorów weźmie udział w losowaniu.

Paneliści zostaną wylosowani spośród wszystkich zgłoszonych osób, tak by odzwierciedlali ogólną populację Łodzi pod względem: wieku, płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Każdy panelista otrzyma wynagrodzenie 500 zł brutto. 

Planowane jest 5 spotkań w terminie od lutego do kwietnia 2020 r, na których uczestnicy będą dyskutować na trzy poniższe tematy, opracowane przez ekspertów z Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi.

Jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie zielonej tkanki miasta, zgłoś się do panelu. Oferty uczestnictwa można zgłaszać do 20 grudnia 2019 roku na stronie UMŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny.

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA ŁODZI