Inspiracje

Koncepcja komunikacji graficznej dla parków w Łodzi inspirowana jest kilkoma zagadnieniami. Pierwsze odnosi się do bogactwa roślinności, różnych gatunków drzew i roli, jaką parki odgrywają w aglomeracji miejskiej. Park Na Zdrowiu jest największym miejskim parkiem, w dodatku usytuowanym blisko centrum miasta. Jest jednym z głównych terenów zielonych Łodzi, w obrębie którego znajduje się ogród zoologiczny

1x1.trans - Inspiracje
Roślinność w parku Na Zdrowiu

Drugie odnosi się do miejsca, w którym mieszkali w latach 30. XX wieku twórcy łódzkiej awangardy – Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, tj. modernistycznego osiedla im. Montwiłła Mireckiego, położonego w północnej części parku Na Zdrowiu. Było to w pełni zurbanizowane osiedle w Łodzi, o wysokim jak na ówczesne czasy standardzie. Początkowo przeznaczone dla klasy robotniczej, jednak ze względu na wysokie koszty utrzymania zostało zasiedlone przez łódzką inteligencję: urzędników, prawników, lekarzy, artystów itd.

1x1.trans - Inspiracje
Miejsce, w którym mieszkali: Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, oraz tablica upamiętniająca

Kolejnym aspektem, jaki naturalnie wynikał z analizy tematu, była twórczość Władysława Strzemińskiego, cykl Powidoki, kompozycje unistyczne, pejzaże; action painting (malarstwo gestu) zainicjowane przez Jacksona Pollocka – ekspresjonistę amerykańskiego, oraz różne formy wyrażania siebie przez Pabla Picassa, m.in. malarstwo światłem i instalacje. Cechy twórczości ww. artystów stały się główną inspiracją w procesie kreacji identyfikacji wizualnej dla parków w Łodzi.

1x1.trans - Inspiracje
Władysław Strzemiński, Pejzaż morski, 1934 rok

Przyglądając się zielonej przestrzeni i parkom w różnych miastach na świecie, zwróciłem uwagę na działania współczesnych artystów wykorzystujących architekturę krajobrazu oraz tereny zielone do swoich artystycznych działań, m.in.: Mehmet Ali Uysal (Turcja), Florentijn Hofman (Holandia), Miina Äkkijyrkkä (Finlandia), Slinkachu (UK) czy Christo (Bułgaria). Ingerencja w przestrzeń publiczną to działanie m.in. mające na celu wywołać interakcję ze społecznością, pobudzać emocje, prowadzić wizualny i intelektualny dialog z odbiorcą, a także poprawiać funkcjonalność i estetykę otoczenia. Parki są doskonałym terenem do takich ingerencji, gdzie natura przenika się z kulturą, sportem i codziennym życiem mieszkańców.

1x1.trans - Inspiracje

  1. Mehmet Ali Uysal, Skin 2, Rzeźba, 236,2 H × 393,7 W × 590,6 in
  2. Miina Äkkijyrkkä, Rzeźba krowy ze zużytych aut, Finlandia
  3. Miniaturowe postacie na ulicach, Slinkachu, Vauxhall, London, 2014
  4. Miniaturowe postacie na ulicach, Slinkachu, Vauxhall, London, 2014
  5. Florentijn Hofman, Rubber Duck, Osaka, Japonia, 2010
  6. Christo and Jeanne-Claude, The Gates, Central Park, New York City, 1979–2005