Dziedzictwo kulturowe

Dbanie o własne dziedzictwo kulturowe jest podstawowym zadaniem ludzkości. Wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą naszą kulturę i są świadectwem dojrzałego i świadomego społeczeństwa. Przeprowadzając analizę łódzkich parków, nie można przejść obojętnie obok istniejących betonowych form przestrzennych, które powstały wiele lat temu. Obecnie są to niszczejące obiekty, które subtelnie zintegrowały się z otoczeniem. Często porośnięte lub zdewastowane są dowodem na to, iż dawno temu Urząd Miasta Łodzi wprowadził wizualny system, który identyfikował dany park.

1x1.trans - Dziedzictwo kulturowe

Projektując SIMP w Łodzi, analizowałem możliwość zaadoptowania tych form lub stworzenia sytemu odnoszącego się bezpośrednio do nich. Wyciągnięte wnioski doprowadziły do następujących propozycji:

  • Pozostawienie i odrestaurowanieBetonowe formy zostały zaprojektowane i stworzone wiele lat temu, dlatego powinny zostać odrestaurowane i zachowane jako świadectwo historii danego miejsca. Są odrębnymi elementami przestrzennymi z informacją tylko o nazwie parku, a nie zintegrowanym systemem, dlatego nie zakłócałyby nowej identyfikacji wizualnej.
  • RebrandingStworzenie form z nowych materiałów z zachowaniem istniejących kształtów oraz podziałem kolorystycznym nawiązującym do nowego SIMP. Umiejscowienie w parku nie powinno duplikować nowej komunikacji, a dopełniać ją w miejscach uzgodnionych z jednostką zarządzającą parkiem. 
1x1.trans - Dziedzictwo kulturowe
Przykłady podziału kolorystycznego względem istniejących form

 

1x1.trans - Dziedzictwo kulturowe
Propozycja rebrandingu betonowych form