Zielone Polesie

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi przygotowała projekt pt. Zielone Polesie na który składa się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody, uspokojenie ruchu, utworzenie nowych terenów zielonych, m.in. w formie parków kieszonkowych (pocket-park) oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Celem projektu jest przede wszystkim zachowanie i wzmocnienie historycznej tożsamości obszaru, aktywizacja mieszkańców oraz poprawa jakości życia w centrum miasta

1x1.trans - Zielone Polesie

_ _ _

Źródło: Urząd Miasta Łodzi i Miejska Pracownia Urbanistyczna