Zielona konstytucja

Na początku października 2018 roku zakończyły się prace nad Programem Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. To dobra wiadomość, ze względu na przyszłość terenów zielonych w mieście. Wypracowanie standardów to kluczowy element w zrównoważonym rozwoju. Powstaną wytyczne dla wspólnot i deweloperów oraz zasady dt. ochrony zieleni. Planowane są także konsultacje ze specjalistami z poszczególnych dziedzin m.in. ds. ochrony środowiska, dendrologii oraz przedstawicieli łódzkiego środowiska akademickiego i stowarzyszeń ekologicznych. Wszystkie powyższe działania mają wypracować tzw. „Zieloną konstytucję”, która będzie regulowała wiele aspektów związanych z zarządzaniem i rozwojem terenów zielonych w Łodzi. Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski powiedział:

Chcemy stworzyć „konstytucję” zieleni miasta, która będzie dokumentem kluczowym w tym zagadnieniu. Chcemy również uszczegółowić i ustandaryzować m.in. ochronę środowiska w Łodzi, tworzenie miejsc zielonych czy projektowanie inwestycji pod względem ekologicznym. To będzie niezwykle szczegółowy dokument, na mocy którego określimy np. gatunki drzew czy krzewów, które będziemy sadzić w mieście.

1x1.trans - Zielona konstytucja

fot. Stefan Brajter / UMŁ

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA ŁODZI