System znaków

Opracowanie systemu piktogramów, wzoru tablic informacyjnych i kierunkowych oraz znaków nakazu i zakazu. Wprowadzenie lokalizacji do komunikacji wizualnej parków, poprzez projekt graficzny mapy zamieszonej w kluczowych miejscach parku.