Informacja wizualna

1x1.trans - Informacja wizualna

Zieleń miejska jest ważnym punktem w strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Tereny zielone w Łodzi są główną przestrzenią wypoczynkową i zajmują ok. 30% powierzchni miasta. Dobrze zaprojektowana informacja wizualna jest podstawowym elementem współczesnej aglomeracji. Dowiedz się więcej o nowej komunikacji dla łódzkich parków > Więcej…