Czy istnieje łódzki MSI?

Na pytanie “Czy istnieje łódzki MSI*?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony zaadoptowanie Systemu Informacji Miejskiej zaprojektowanego dla Warszawy pozwala na stwierdzenie, że Łódź posiada wdrożony MSI. Z drugiej strony, czy wdrożenie systemu zaprojektowanego dla stolicy ma coś wspólnego z tożsamością Łodzi i jej strukturą?

Pisał o tym Marian Misiak w 51 numerze 2+3D (II/2014), gdzie wdrożenie warszawskiego MSI zarówno w Łodzi jak i we Wrocławiu otrzymało żółtą kartkę od branży projektowej.

… zdumiała mnie informacja, że warszawski MSI zostanie wprowadzony również we Wrocławiu i w Łodzi. Wydawało mi się to tak nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Zły sen się jednak spełnia. Od kilku miesięcy nowe tablice pojawiają się we Wrocławiu. Łódź zaszła już o wiele dalej.

Prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, współautor warszawskiego systemu informacji miejskiej w swojej recenzji mojej pracy doktorskiej także odniósł się do zaistniałej sytuacji.

MSI dla Warszawy projektowany był kilka lat. Jego struktura i ostateczna postać były wynikiem wielu badań i miały być, w założeniu, jednym z elementów tożsamości Warszawy. Równolegle z projektem napisaliśmy książkę, poradnik, opisujący w.w. system jako punkt odniesienia, a zastosowane do jego projektowania procedury, jako metodę, dzięki której w każdym mieście mógłby powstać system wynikający z jego historii, potrzeb i będący elementem wizerunkowym danego miejsca. Niestety podjęte później decyzje polityczne zupełnie nie uwzględniały intencji twórców systemu i stało się to co się stało. Oprócz Warszawy, system funkcjonuje w Łodzi i Wrocławiu w okrojonej i nieco zniekształconej postaci, a dużym miastom odebrano szanse na zbudowanie jednego z elementów lokalnej tożsamości.

Zastosowany warszawski MSI w Łodzi, w wielu miejscach funkcjonuje obok starego systemu informacji wprowadzając niepotrzebny chaos. Ponadto, ilość pozostałych systemów informacji wizualnej z poprzednich lat zdumiewa. Usunięcie starych, nieaktualnych tablic powinno być jednym z priorytetów władz miasta.

Warto także zwrócić uwagę na to, iż obecnie funkcjonujący MSI w Łodzi stał się wzorem do naśladowania i tworzenia komunikatów i tablic przez prywatne podmioty i właścicieli posesji. Pomimo wdrożenia jednolitej “warszawskiej linii graficznej”, nadal można spotkać tablice o podobnym kroju pisma i kolorystyce oraz różnych proporcjach poszczególnych elementów.

 

1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI?

1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI? 1x1.trans - Czy istnieje łódzki MSI?

 

_ _ _
*Miejski System Informacji