Co powstanie na Brusie?

W ostatnim czasie powrócił temat zagospodarowania dawnego poligonu na BrusieMieszkańcy raz na jakiś czas informowani są przez Urząd Miasta Łodzi o nowych pomysłach na urządzenie w/w terenu: od stoku narciarskiego, toru formuły 1, zabudowy rezydencjonalnej po baseny termalne. Urząd Miasta przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz głosowanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu. Mimo ciekawych pomysłów, chęci inwestycji w te tereny oraz dużej pracy urzędników, mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu, że Bruschcą pozostawić w takiej formie w jakiej jest, czyli miejskim niezagospodarowanym lasem.

1x1.trans - Co powstanie na Brusie?

Czy pozostawienie tego miejsca bez żadnej koncepcji, rozjeżdżonej przez motocyklistów, chaotycznej i mało atrakcyjnej do użytku codziennego dla mieszkańców jest słuszną decyzją? Czy warto trzymać tak ogromny (150 ha), atrakcyjny teren zielony leżący odłogiem? Zagospodarowanie terenów zielonych Na Zdrowiu nie oznacza przecież degradacji środowiska, a uporządkowanie i opiekę miasta nad nimi. Mam nadzieję, że temat niebawem powróci i pozwoli na konstruktywny dialog w tej kwestii, który przyniesie wymierne efekty.

“Na Brusie nie będzie sprzedaży działek pod zabudowę rezydencjonalną”

_ _ _

Źródło: Urząd Miasta Łodzi