Powołanie Ogrodnika miejskiego

W związku z przygotowaniami do organizacji Expo Horticultural w 2024 roku, Urząd Miasta Łodzi utworzył w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej nową funkcję Ogrodnika miejskiego. W drodze konkursu na to stanowisko wyłoniono panią Beatę Jędrusiak, zastępcę dotychczasowego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Ogrodnik Miejski będzie zajmował się rozwojem, projektowaniem, nadzorowaniem, utrzymaniem …

Konferencja MIASTO 2.0

W dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w Centrum Promocji Mody w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się Konferencja Miasto 2.0 zorganizowana przez Urząd Miasta Łodzi i łódzką ASP. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem przewodnim była rewitalizacja miasta i włączenie przedstawicieli biznesu do współpracy przy …

Zielone EXPO odbędzie się w Łodzi!

21 marca 2018 roku w Melbourne (Australia), w głównej siedzibie AIPH (International Association of Horticultural Producers) odbyło się głosowanie dotyczące organizacji zielonego EXPO. Łódź wygrała! Tematem przewodnim jest „Natura w mieście”. To historyczny moment dla Łodzi. Oznacza to, że w 2024 roku Łódź stanie się głównym miejscem organizacji światowych wystaw poświęconych …

Informacja wizualna w parkach na świecie

Historia parków miejskich sięga XVII wieku, kiedy w głównych ośrodkach europejskich, takich jak: Francja, Niemcy, Anglia, zaczęto tworzyć zielone przestrzenie dostępne dla mieszkańców. Dynamiczne zmiany w tamtych czasach, zwłaszcza po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przyczyniły się do udostępniania mieszkańcom prywatnych ogrodów należących do Kościołów i ówczesnej arystokracji. Ogrody stawały się elementem …

Czy istnieje łódzki MSI?

Na pytanie “Czy istnieje łódzki MSI*?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony zaadoptowanie Systemu Informacji Miejskiej zaprojektowanego dla Warszawy pozwala na stwierdzenie, że Łódź posiada wdrożony MSI. Z drugiej strony, czy wdrożenie systemu zaprojektowanego dla stolicy ma coś wspólnego z tożsamością Łodzi i jej strukturą? Pisał o tym Marian …

Zielona Stolica Europy?

Czy Łódź może stać się w przyszłości zieloną stolicą Europy? Przyglądając się miastom, które w ostatnich latach uzyskały miano Zielonej Stolicy Europy można wyciągnąć szereg wniosków, a najważniejszym jest, że inwestycja w tereny zielone się po prostu opłaca. To nie tylko kwestia estetyki, ale realnych korzyści wynikających przede wszystkim z …

Nowe Zoo czyli łódzkie Orientarium

Przygotowania do realizacji łódzkiego Orientarium ruszyły pełną parą. Na początku tego roku prace w łodzim Zoo objęły wycinkę drzew i przygotowanie terenu. To największa w historii łódzkiego Zoo inwestycja. Miejmy nadzieję, że koncepcja architektoniczna będzie odzwierciedleniem przedstawionych wizualizacji przez Urząd Miasta Łodzi. Wszystkim mieszkańcom zależy przecież na poprawie komfortu życia zwierząt, …